Ogłoszenie:

Decyzj± Rady Ministrów a dn. 15.03.2005 r. tereny wraz zabudowaniami po byłej Fabryce Porcelitu .Tułowice. S.A. (ł±cznie 16,9143 ha) zostały wł±czone do starachowickiej strefy ekonomicznej jako .podstrefa Tułowice.. Na potrzeby Ceramiki .Tułowice. s.c. przewidywane jest zagospodarowanie w najbliższych 2 latach ok. 50% istniej±cej infrastruktury, tj. ok. 30 000 m2 hali. Pozostałe obiekty mog± być przeznaczone dla innych podmiotów. Fabryka wyposażona jest w maszyny, urz±dzenia i piece do produkcji wyrobów stołowych z porcelitu lub kamionki. Położenie Tułowic (blisko¶ć autostrady A-4, lotnisko we Wrocławiu) oraz posiadana infrastruktura (własna bocznica kolejowa, zasilanie w gaz, energię elektryczn±, posiadana instalacja wodno-kanalizacyjna oraz własn± podczyszczalnię ¶cieków, sprawny park maszynowy) . stanowi± o atrakcyjno¶ci naszej oferty. Jeste¶my zainteresowani zbyciem czę¶ci lub cało¶ci obiektu lub prowadzeniem wspólnego przedsięwzięcia z ewentualnym zainteresowanym. W przypadku zainteresowania, prosimy o kontakt z nami . udzielamy wszelkich Informacji i zaprezentujemy przedmiot niniejszej oferty. Nasz telefon: 0(77)46-00-452 fax : 0(77)46-00-190
OFERUJEMY DO SPRZEDAŻY:
  • SUROWCE DO MAS I SZKLIW
  • FARBY CERAMICZNE
  • KOSZE OSIATKOWANE
  • PALETY DREWNIANE
  • CZʦCI ZAPASOWE DO MASZYN I URZˇDZEŃ

ZAINTERESOWANY PROSIMY O KONTAKT.Szanowni Państwo,
Wszystkich odwiedzaj±cych tę stronę, informujemy, że w dniu 30.12.2004 r.
Fabryka Porcelitu " Tułowice " S.A. w upadło¶ci, została sprzedana.


Nowym wła¶cicielem fabryki jest firma :

CERAMIKA " TUŁOWICE " s.c
Grażyna Ludwikowska - Barcic
Zygmunt Łada
02-856 WARSZAWA
ul. Ludwinowska 17

Adres do korespondencji :

CERAMIKA " TUŁOWICE " s.c.
G. Ludwikowska -Barcic, Z. Łada
ZAKŁAD TUŁOWICE
49-130 Tułowice
ul. Porcelitowa 4

tel: +48 77 4600452; fax : +48 77 4600190


Wiosn± b.r. planowane jest rozpoczęcie rozruchu fabryki a następnie uruchomienie produkcji.
Prosimy pozostać z nami w kontakcie.