Akcjonariusze

Wykres kołowy

Skład Rady Nadzorczej

  • Piotr Oskroba - Przewodniczący Rady
  • Ziemowit Stempin - Wiceprzewodniczący Rady
  • Tadeusz Sobczak - Sekretarz Rady
Członkowie Rady:

  • Zofia Bożena Przygoda
  • Barbara Kohman
  • Jerzy Bakutis
  • Robert Kujda
Zarząd

  • Zbigniew Mendel - Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny

  • Mieczysław Ramczykowski - Członek Zarządu, Dyrektor ds. Operacyjnych